Sorot

Convocarea AGA SOROT

Convocarea AGA SOROT

Convocarea Adunarii Generale a Membrilor SOROT - 21 Octombrie 2021

Stimați colegi,

Ne bucurăm să ne întâlnim și în acest an, cu ocazia celui de-al XIX-lea Congres Național de Ortopedie și Traumatologie. În cadrul evenimentului, Adunarea Generală a membrilor SOROT va alege noul Vicepreședinte, care îi va urma domnului Prof. Univ. Dr. Stoica Ioan Cristian în funcția de Președinte SOROT, începând cu anul 2023. De asemenea vom alege și ceilalți membrii Comitetului Director (Secretar General, Responsabil pentru relația cu Colegiul Medicilor din România, Responsabil pentru relația cu Ministerul Sănătății, Responsabil pentru relația cu Ministerul Educației și Cercetării și Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Trezorier) cu un mandat de 2 ani, împreună cu reprezentanții SOROT la EFORT și EBOT, SICOT și AOLF.

În consecință

 • Președintele SOROT împreună cu membrii comitetului director convoacă Adunarea Generală a membrilor SOROT prima convocare pentru data de 21 octombrie 2021, intre orele 16:30-19:00.  Lucrarile Adunarii Generale, cat și Alegerile, se vor desfasura virtual, prin platforma online de congres cu ocazia celui de-al XIX-lea Congres Național de Ortopedie și Traumatologie al SOROT, cu următoarea ordine de zi:

  • Transferarea prerogativelor de președinte SOROT de la Prof. Univ. Dr.  Bățagă Tiberiu către Prof. Univ. Dr. Stoica Ioan Cristian

  • Alegerea membrilor comitetului director al SOROT pentru mandatul 2021 – 2023

  • Alegerea reprezentanților SOROT catre societatile internationale la care SOROT poate fi Afiliata: EFORT, EBOT, SICOT și AOLF.

  • Alegerea comisiei de cenzori pentru 2021 – 2023

  • Actualizarea statutului si actului constitutiv (conf. modificarilor aduse de Lg. 276/2020, Ordonantei 26/2000). Persoanele imputernicite sa semneze statutul actualizat al asociatiei in vederea depunerii lui la grefa Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.

  • Punerea in discutie a cererilor de adeziune si validarea acestora

  • Analiza financiară SOROT

 • Conform statutului, Cvorumul necesar pentru desfășurarea la prima convocare a Adunării Generale Ordinare este de 50%+1 din numărul de membri.

 • În cazul în care prima convocare nu îndeplinește cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generala Ordinara pentru data de 22 Octombrie 2021 ora 19.00, avand aceeași ordine de zi.

 • Adunarea Generală convocată a doua oară, este statutar constituită indiferent de numarul membrilor cu drept de vot prezenți. 

Toate detaliile despre procedura de vot și despre modul în care membrii își pot depune candidatura în mod statutar, regăsiți în zona de membru, după login, în secțiunea „Alegeri 2021” – vezi poza de mai jos  (pentru membrii activi în anul 2021).