Sorot

Convocare Adunare Generala SOROT 2022

Convocare Adunare Generala SOROT 2022

CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR SOROT 05 NOIEMBRIE 2022


Stimați colegi,


Ne bucurăm să ne întâlnim și în acest an, cu ocazia Conferintei de Ortopedie și
Traumatologie SOROT 2022.

 În cadrul evenimentului, Adunarea Generală a
membrilor SOROT va vota modificarea Statutului. 


În consecință

      
Președintele SOROT împreună cu membrii Comitetului Director convoacă Adunarea Generală a membrilor SOROT prima convocare pentru data de 05 noiembrie 2022, ora 18:30 , în incinta Hotelului Kronwell Brasov, Sala 1, cu următoarea ordine de zi:

        Modificari ale statutului, incluzand adaugarea a doua sectiuni: Sectiunea asistentilor medicali ortopedie si traumatologie, nursing si bloc operator si Sectiunea medicilor rezidenti, cat si a altor modificari ce vor fi puse in dezbatere si votate in sedinta Adunarii Generale

 

       Actualizarea statutului cu noile modificari cât și a persoanelor împuternicite să semneze procesul-verbal si statutul pentru depunerea lor la grefa Judecătoriei Sector 5.

       Diverse

 

      Conform statutului, Cvorumul necesar pentru desfășurarea la prima convocare a Adunării Generale Ordinare este de 50%+1 din numărul de membri.

      În cazul în care prima convocare nu îndeplinește cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 06 noiembrie 2022 ora 11:00, la aceeași locație, având aceeași ordine de zi.

      Adunarea Generala convocata a doua oara, este statutar constituită indiferent de numarul membrilor cu drept de vot prezenti.

      Membrii cu drept de vot, sunt considerați cei care au completat formularul online de adeziune în noul portal www.sorot.ro, și au achitat cotizatia anuala de membru la zi (se va lua in calcul lista membrilor plătitori înscriși până la data de 2 Noiembrie 2022).

 

Nota: membrii cu drept de vot vor intra la sedinta Adunarii Generale in baza Ecusonului de Membru SOROT repartizat la Inregistare, si vor semna lista de prezenta la adunare.

 

Cu deosebit respect,

Prof. Univ. Dr. Cristian Ioan Stoica

Președinte SOROT

 

Conf. Univ. Dr. Ene Răzvan

Vicepreședinte

 

Sef de Lucrari Dr. Gabriela Soare

Secretar General

 

Sef de Lucrari Dr. Florin Bica

Responsabilpentru relația cu Ministerul Sănătății

 

Dr. Dana-Georgiana Nedelea

Responsabil pentru relația cu Colegiul Medicilor din România

 

Sef de Lucrari Dr. Razvan-Silviu Cismasiu

Responsabil pentru relația cu Ministerul Educației și Cercetării și Relații Internaționale

 

Sef de Lucrari Dr. Gergely Istvan

Purtător de Cuvânt

 

Sef de Lucrari Dr. Constantin-Cosmin Baciu

Trezorier