Sorot

Termeni și condiții de utilizare a Website-ului www.sorot.ro

Site-ul https://sorot.ro, incluzând tot conținutul său, dar fără a se limita doar la acesta (denumit în continuare „site-ul”) este deținut și operat de Societatea Română de  Ortopedie  și  Traumatologie (SOROT) și a fost dezvoltat pentru a constitui o sursă generală de informare. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza site-ul.  Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dumneavoastră confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții  de utilizare și Politica de Confidențialitate, care pot fi revizuite periodic (denumiți în continuare Termeni). SOROT poate revizui Termenii periodic, fără o notificare prealabilă. Orice accesare sau altă utilizare permisă a site-ului va constitui o acceptare a Termenilor, care pot fi  actualizați. Accesul pe site se face, pentru anumite subsecțiuni, prin folosirea unui nume de utilizator și a unei parole. 

Informațiile conținute în acest site au doar scop informativ general. Informațiile sunt furnizate de SOROT și de toți  partenerii noștri și, deși ne străduim să menținem informațiile actualizate și corecte, nu facem nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la exhaustivitatea, acuratețea, exactitatea, adecvarea sau validitatea conținutului acestui site sau a informațiilor, produselor, serviciilor sau elementelor grafice conexe conținute pe site în orice scop. Încrederea pe care o acordați unor astfel de informații este, prin urmare, strict pe propriul risc.

Unele informații sunt disponibile numai Profesioniștilor în Domeniul Sănătății. Acestea pot fi accesate doar după crearea unui cont, ca utilizator autentificat, în calitate de profesionist în domeniul sănătății. La crearea contului, utilizatorul înregistrat cu datele de identificare pe site a agreat următoarele:

Crearea unui cont de utilizator, prin bifarea căsuței – Am citit Termenii și Condițiile, Politica de Confidențialitate prin Nota de Informare GDPR și îmi exprim consimțământul privind prelucrarea datelor pe care le introduc în acest formular – reprezintă o acceptare din partea utilizatorului a Termenilor specificați și a conditiilor specificate de SOROT referitoare la art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

Accesul utilizatorului la anumite funcționalități din cadrul site-ului (exemplu: Contul meu,  materiale educaționale online, Forum) este permis doar Membrilor activi, utilizatori care și-au achitat taxa de membru pentru anul în curs și care agrează acești Termeni de utilizare a site-ului, în baza unui nume de utilizator și a unei parole. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

Deși informațiile științifice conținute în site-ul nostru sunt revizuite și aprobate de profesioniști, nu garantăm  acuratețea, adecvarea sau caracterul complet al oricăror informații și nu suntem responsabili pentru erori sau omisiuni. Materialele disponibile pe site NU conferă informații pentru medicație sau automedicație, pentru diagnoză sau autodiagnoză. SOROT poate face orice modificări ale site-ului, materialelor și produselor, programelor, serviciilor sau prețurilor (dacă există) descrise  în  site în orice moment fără notificare prealabilă.

Întregul conținut al site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la text, grafică, logo-uri, fotografii, video, materiale științifice înregistrate, software și prezentarea și aspectul acestui site este proprietatea SOROT. Toate drepturile de proprietate intelectuală în legătură cu acest site sunt rezervate și deținute de SOROT.

Conținutul acestui site este destinat exclusiv pentru uz personal, iar orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, transmiterea, stocarea, publicarea, extragerea informaţiilor și afișarea sau performanța integrală sau parțială sau exploatarea comercială în orice mod a conținutului, integral sau parţial este strict interzisă.

În nici un caz nu vom fi răspunzători pentru orice pierdere sau daună, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi sau daune directe sau indirecte sau orice pierdere sau deteriorare care rezultă din pierderea datelor sau profiturilor care rezultă din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau din utilizarea altor materiale de pe internet prin intermediul link-urilor web de pe acest site.

SOROT revizuie link-urile externe catre site-urile care există în acest site dar nu este responsabil pentru conținutul paginilor externe care nu au legatura cu acest site. SOROT nu își asumă nicio responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.

Prin navigarea pe www.sorot.ro recunoașteți și sunteți de acord că SOROT nu operează și nu controlează Internetul și, prin urmare, nu garantăm că utilizarea acestui site va fi lipsită de erori sau fără întreruperi tehnologice sau orice altfel de indisponibilitate. Toate eforturile sunt făcute pentru a menține site-ul funcţional și fără întreruperi. Cu toate acestea, SOROT nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru faptul că site-ul este temporar indisponibil din cauza unor probleme tehnice care nu pot fi controlate de noi.

Recunoașteți și sunteți de acord că SOROT nu poate și nu garantează că acest site şi conținutul său, integral sau în parte, nu va fi corupt de viruşi, entităţi de tip “worms” sau orice altfel de utilizatori neautorizați sau hackeri care încearcă să obțină acces la acest site sau la informațiile transmise către sau de pe acest site. Vă recomandăm să scanați toate fișierele înainte de descărcare.

Accesarea conținutului acestui site, crearea unui cont de utilizator / profil de membru sau trimiterea unei solicitări pentru sfatul sau recomandarea noastră vor constitui acceptarea acestor Termeni, care pot fi modificați periodic.

SOROT își rezervă dreptul de a modifica Termenii, condițiile  și notificarea cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal în orice moment, fără o notificare specifică către utilizatori. Termenii de utilizare actualizați vor fi postați pe site-ul https://sorot.ro/ și se recomandă să îi recitiți înainte de a utiliza site-ul.

Ca o condiție a utilizării site-ului, sunteți de acord că nu veți utiliza site-ul în niciun scop lipsit de etică, ilegal  sau interzis de Termeni și / sau orice lege, care poate fi aplicată. SOROT își rezervă dreptul de a întrerupe temporar sau permanent acest site, orice pagină sau orice funcționalitate de pe acest site în orice moment și fără notificare prealabilă.

În cazul în care, în orice moment, se constată că oricare dintre acești Termeni nu sunt aplicabili în conformitate cu legislația în vigoare, acest lucru nu va avea nicio influență asupra aplicabilității restului Termenilor.